2ºn d’ESO

La avaluació de l’assignatura és el resultat de tres parts:

  1. Actitud i Treball en classe: 30%
  2. Activitats programades: 40%
  3. Prova de nivell: 30%
Anuncis